TROKRAKE SLAVINE

MATERIJAL:
1. Kućište Č.1331 (Č.7400)
2. Zatvarač Č.4172
3. Zaptivač GRAFIT

NAMENA:
Za vodu, paru i ostale neagresivne fluide radnog pritiska:
1,6 Mpa; 2,5 Mpa; 4 Mpa; 6,3 Mpa i 10 Mpa,
radne temperature 450°C.
Na poseban zahtev i do 530 °C.
DN
D
L
L1
L2
H
10
G 3/8"
90
80
65
50
15
G 1/2"
90
80
65
50
20
G 3/4"
90
80
65
50
25
G 1"
90
80
65
50

Zadržavamo pravo tehničkih poboljšanja konstrukcije.