VENTILI SA PLOVKOM PN 16, DN 15-100

Ventil sa plovkom je nagrađen velikom zlatnom medaljom za kvalitet na Novosadskom sajmu 2002. godine !

Primena

Za regulaciju i održavanje nivoa tečnosti u stacionarnim rezervoarima i sličnim posudama.

Opis

Kućište ventila je kompaktne konstrukcije, ugaonog oblika, sa krajevima sa navojnim priključkom.
Zatvarač je aksijalno vođen, lako pomerljiv i zatvara pouzdano protok naleganjem ravnog čela na sedište u kućištu. Sedište na zatvaraču je uvek od mekog materijala (termoplast). Sedište u kućištu je uvek od metala, fino obrađeno, izvedeno kao poseban deo i sigurno učvršćeno u kućištu bez mogućnosti pomeranja.
Pogonski uređaj koji vrši zatvaranje i otvaranje ventila sastoji se od plovka, prenosne poluge i pogonskog elementa koji deluje direktno na zatvarač. Plovak, koji je napravljen od materijala odabranog za dugotrajan rad, prati kretanje nivoa tečnosti koji treba održavati i preko prenosne poluge njegova pomeranja se odmah prenose na pogonski elemenat. Plovak i prenosna poluga su izvan kućišta i izrađeni su od materijala koji je otporan na koroziju od radnog fluida.
Pogonski elemenat je smešten u kućište, izrađen je od materijala koji obezbeđuje dugotrajan rad bez trošenja i direktno je vezan sa zatvaračem. Pomeranje zatvarača vrši se preko ekscentričnog položaja pogonskog elementa, što je inovacija u pogonskim uređajima za ovaj tip ventila. Pomoću ove inovacije ostvaruje se mnogo pouzdanije zatvaranje zatvarača, njegovo lakše pomeranje i brži odziv na promenu nivoa.
Ispitivanje se vrši na svakom ventilu, i o tome se izdaju uverenja u skladu sa procedurama proverenog sertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi ventili se isporučuju sa kućištem od legure bakra (mesing), a sedište u kućištu i zatvarač su izrađeni od vučene tvrde legure bakra. Na čelu zatvarača upresovana je pločica od PE (polietilena). Pogonski elemenat je izrađen od nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr. Plovak je u osnovnoj izvedbi izrađen od bakrenog lima, a prenosna poluga od nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr.
U osnovnoj izvedbi priključci na kućištu su izrađeni sa navojem Rp prema standardu ASO 7-1.
Na poseban zahtev može se isporučiti ventil i pripadajući delovi od kiselootpornih materijala prema agresivnosti radnog fluida, a na čelu zatvarača može biti upresovana pločica od PTFE.
Takođe, na zahtev može se isporučiti ventil sa priključcima kućišta sa navojima prema drugim standardima.

Ugradnja

Prilikom ugradnje ventila sa plovkom treba obratiti pažnju da su plovak i prenosna poluga u vertikalnom položaju u odnosu na nivo tečnosti i da ima dosta prostora za kretanje plovka bez mogućeg dodira sa drugim površinama. Položaj plovka se može u određenim granicama podešavati pomeranjem po prenosnoj poluzi i podešavanjem položaja same poluge. Kod nekih tečnosti treba voditi računa o površinskim naponima pa plovak dovoljno udaljiti od zida rezervoara.

Poz.

Naziv

Materijal

1.

Kućište

Cu-legura

2.

Zatvarač

Cu legura

3.

Pogonski uređej

1.4301


Osnovne mere zasuna PN 16

DN

R p

H max

H min

D

L

15

1/2

350

200

100

500

20

3/4

350

200

100

500

25

1

350

200

100

600

32

1.1/4

350

200

110

600

40

1.1/2

350

200

110

600

50

2

350

200

120

600

65

2.1/2

400

200

120

800

80

3

450

250

130

1000

100

4

450

250

150

1000

Mere plovka su : Ø250x100 mm


MATERIJAL
 
DN
PN 16

TELO MS 58, PLOVAK CU

 

TELO Č 4574, PLOVAK Č 4580

1/2"
-/-
3/4"
-/-
1"
-/-
1 1/4"
-/-
1 1/2"
-/-
2"
-/-
2 1/2"
-/-
3"
-/-
4"
-/-
Joomla templates by a4joomla