RAVNI VENTIL SA PLOVKOM PN 16, DN 15-200

 

Primena

Za regulaciju i održavanje nivoa tečnosti u stacionarnim rezervoarima i sličnim posudama.

Opis

Kućište ventila je ravno, sa krajevima sa prirubnicama, izrađeno od kvalitenog sivog liva, sa ugradnom dužinom prema standardu EN 558-1, Red 1.
Zatvarač je jednodelan, vezan je sa vretenom pouzdano, ali ima mogućnost malog podešavanja pložaja prilikom naleganja na zaptivnu površinu kućišta. Zaptivna površina na zatvaraču je od mekog materijala (termoplast), a sedište u kućištu je od nerđajućeg čelika.
Pogonski uređaj za pokretanje zatvarača, odnosno zatvaranje i otvaranje ventila, sastoji se od plovka, prenosne poluge i pogonskog elementa koji je vezan sa vretenom. Plovak, izrađen od materijala odabranog za dugotrajan rad, pliva na površini tečnosti i tako prati kretanje nivoa. Kretanje plovka se preko prenosne poluge prenosi na sklop pogonskog elementa, vretena i zaptivača. Plovak i prenosna poluga su izvan kućišta i zato su izrađeni od materijala koji su otporni na koroziju od radnog fluida.
Pogonski elemenat je smešten u kućište, izrađen je od materijala koji obezbeđuje dugotrajan rad bez trošenja i direktno je vezan sa glatkim vretenom koje pokreće zatvarač. Aksijalno pomeranje vretena i zatvarača vrši se pomoću ekscentričnog položaja pogonskog elementa, što je inovacija u pogonskim uređajima za ovaj tip ventila. Pomoću ove inovacije ostvaruje se mnogo pouzdanije zatvaranje zatvarača, lakše kretanje vretena i brži odziv na promenu nivoa.
Ispitivanje se vrši na svakom ventilu, i o tome se izdaju uverenja u skladu sa procedurama proverenog sertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi ventili se isporučuju sa kućištem od kvalitetnog sivog liva EN-GJL-250, (EN-JL1040), ranije SL 250, sa priključnim prirubnicama obrađenim prema standardu EN 1092-2, Tip B. Sedište na zatvaraču je od upresovanog prstena PE (polietilena).
Plovak je, u osnovnoj izvedbi, izrađen od bakarnog lima , a prenosna poluga i vreteno od nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr.
Na poseban zahtev može se isporučiti ventil sa plovkom i prenosnnom polugom od kiselootpornog čelika, zatvaračem sa prstenom od PTFE i priključne prirubnice obrađene prema drugim standardima.

Ugradnja

Prilikom ugradnje ventila sa plovkom treba obratiti pažnju da su plovak i prenosna poluga u vertikalnom položaju u odnosu na nivo tečnosti i da ima dosta prostora za kretanje plovka bez mogućeg dodira sa drugim površinama. Položaj plovka se može u određenim granicama podešavati pomeranjem po prenosnoj poluzi i podešavanjem položaja same poluge. Kod nekih tečnosti treba voditi računa o površinskim naponima pa plovak dovoljno udaljiti od zida rezervoara.

Poz.

Naziv

Materijal

1.

Kućište

EN-GJL-250

2.

Zaporno telo

1.4301

3.

Vret eno

1.4301

4.

Pogonski uređaj

1.4301


Osnovne mere ravnog ventila sa plovkom

DN

D

FTF

L

H1

H min

H max

15

95

130

500

148

350

500

20

105

150

500

153

350

500

25

115

160

600

158

350

500

32

140

180

600

170

400

550

40

150

200

600

175

400

550

50

165

230

600

183

400

550

65

185

290

800

192

400

550

80

200

310

1000

200

450

600

100

220

350

1000

210

450

600

125

250

400

1000

225

450

600

150

285

480

1200

243

500

700

200

340

600

1500

275

500

700

 

 

Joomla templates by a4joomla