SIGURNOSNI VENTIL SA POLUGOM PN 16

Primena

Za zaštitu kotlova, posuda pod pritiskom i pripadajućih instalacija od nedozvoljenog nadpritiska pare ili gasa.

Opis

Kućište je liveno, ugaonog oblika, sa krajevima sa prirubnicama. Ulazni otvor je na donjoj strani i njegova veličina DN određuje nazivni otvor celog ventila. Izlazni otvor je sa strane i veći za jednu dimenziju DN.
Poklopac na kojem je kompletan polužni mehanizam vezan je sa kućištem pomoću vijaka. U poklopcu je izvedeno i aksijalno uležištenje kroz koje se lako i pouzdano vodi glatko vreteno koje pokreće zaporno telo (zatvarač).
Zatvarač je na vretenu pričvršćen pouzdano, sa spojem koji omogućava malo podešavanje njegovog položaja na sedištu. Zaptivna površina je izvedena finom obradom površine osnovnog materijala zatvarača koji je od kaljenog nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr.
Sedište u kućištu je izvedeno od nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr i sigurno i pouzdano je upresovano u osnovni materijal kućišta. Veličina prolaznog otvora kroz sedište kućišta je strogo kontrolisana kako bi se mogla tačno odrediti potrebna veličina tega prema ograničenom pritisku i kapacitetu rasterećenja.
Uležištenje poluge i prenos opterećenja tega na vreteno zatvarača izvedeno je sa najmanje trenja u osloncima primenom nožastih i kuglastih oslonaca. Veličina, odnosno težina tega je različita i ona se bira prema oblasti podešavanja pritiska, a fino podešavanje vrši se pomeranjem tega na poluzi. Na ovaj način se dobija optimalna dužina poluge koja ne zauzima previše prostora u ugradnji.
Ugradne dužine kućišta, CTF, su u skladu sa standardom EN i o tome se izdaju uverenja u skladu sa procedurama proverenog sertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi zasuni se isporučuju sa kućištem od čelika GP240GH (1.0619), ranije ČL 1330, sedište na zatvaraču je od tvrdog nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr, kod manjih dimenzija integralno sa zatvaračem, kod većih dimenzija navareno na zatvarač, glatko vreteno je takođe od poboljšanog nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr. Zaptivna površina u kućištu je integralna sa prstenom sedišta koji je od poboljšanog nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr i koji je sigurno i pouzdano upresovan u kućište. Zaptivač poklopca je od materijala na bazi čistog grafita. Poluga i ostali elementi su urađeni od kvaltetnih čelika koji će obezbediti siguran i dugotrajan rad.
U osnovnoj izvedbi, priključne prirubnice su obrađene prema standardu EN 1092-1, Tip B1. Ovaj izbor materija i konstrukcija omogućuju primenu za radnu temperaturu od 400 °C.
Na zahtev može se isporučiti ventil sa kućištem od drugog materijala i u skladu sa time i ostale vitalne delove. Takođe, na zahtev se može isporučiti ventil sa priključnim prirubnicama prema drugim standardima.

Ugradnja

Pre ugradnje sigurnosnog ventila proveriti da nema nekih nečistoća koje mogu sprečiti njegovo zatvaranje i posebno kod ugradnje voditi računa da poluga sa tegom bude potpuno slobodna u prostoru i bez mogu ć nosti da se nešto nasloni ili slučajno padne na nju i time aktivira ventil.

Poz.

Naziv

Materijal

1.

Kućište

1.0619

2.

Poklopac

1.0619

3.

Zatvarač

1.4301

4.

Sedište

1.4015

5.

Poluga

1.0038

6.

Teg

1.0038

Osnovne mere sigurnosnog ventila

Ulaz DN

Izlaz DN

Ugradne mere CTF

≈H

Otvor u sedištu

d o

Poluga

I

L

25

32

100

130

18

35

380

32

40

105

135

18

35

380

40

50

115

140

23

35

380

50

65

125

140

29

40

440

65

80

145

180

37

50

550

Standardne težine tegova i oblasti pritisaka

Teg

Ulazni DN

25 i 32

40

50

65

Masa, kg

Dimenzije, prečnik x širina

Oblasti pritiska, (bar)

4

Ø110x57

7,0…13

3,4…6,6

2,3…4,8

1,6…3,5

8

Ø140x71

13,0…25,0

6,6…12,5

4,2…9,0

2,8…6,5

12

Ø160x82

20,0…37,0

9,8…19,2

6,2…13,6

3,9…9,5

20

Ø180x109

-

17,3…31,0

10,8…22,0

6,6…15,2

35

Ø230x116

-

28,0…40,0

18,0…37,0

10,8…25,0

50

Ø260x130

-

-

26,0…40,0

15,5…35,0

70

Ø290x145

-

-

-

22,0…40,0

Joomla templates by a4joomla