KUPLUNG SPOJKE spojnice za brze popravke


Primena

Za brzo otklanjanje kvarova na cevovodu u slučaju oštećenja ili pucanja cevi i propuštanja, za neagresivne tečnosti. Oštećena cev mora biti još dovoljno čvrsta da primi oštećenja od cevovoda.

Opis

Spojnica se vrlo lako može rastaviti i otvoriti da bi se obuhvatila cev. Sastoji se od gumene obloge koja naleže na cev, metalnog oklopa koji obuhvata oblogu i sistema za stezanje.
Gumena obloga je dovoljno čvrsta i elastična da dobro i zaptivno nalegne na površinu cevi i izrađena je od elestomera NBR tvrdoće 70 Sch.
Metalni oklop koji vrši pritezanje gumene obloge uz cev izrađen je od nerđajuđeg lima, dovoljno je čvrst da ostvari pritisak na oblogu i spreči propuštanje između gumene obloge i cevi i dovoljno elastičan da se pravilno namešta na oblogu prilikom postavljanja na cev i kasnijeg pritezanja. U zoni pritezanja oklop ima ojačanje koje ujedno služi za pravilno usmeravanje krajeva oklopa prilikom pritezanja.
Sistem za stezanje sastoji se od grupe vijaka sa specijalno oblikovanom glavom da legne u profil na kraju oklopa, spreči otvaranje kod pritezanja navrtke i ravnomerno privlači kraj oklopa sa drugim vijcima. Vijci i navrtke su izrađeni od nerđajućeg čelika i njihov broj i veličina izabrani su da se dobije najbolji, pravilan i ravnomeran raspored opterećenja dužinom spojnice prilikom zatezanja.

Isporuka

Spojnica se izrađuje i isporučuje sa gumenom oblogom od elastomera NBR koji garantuje radnu temperaturu do 70 °C, metalnim oklopom od čeličnog nerđajućeg lima sa min. 13 % Cr i vijcima i navrtkama od nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr.
U stanju isporuke, svi delovi spojnice u sklopu, samo su vijci sistema za zatezanje rukom zavrnuti.

Ugradnja

Pre ugradnje što je moguće bolje očistiti površinu cevi na koju treba da legne gumena obloga jer što je čistija cev ima manje mogućnosti kasnijeg propuštanja. Gumenu oblogu pažljivo namestiti na cev i proveriti da nije naborana ili da se nije neka čestica zadržala ispod nje.
Metalni oklop pažljivo otvoriti koliko je potrebno da se slobodno navuče preko gumene obloge i rukom ga sastaviti i početi stezati navrtke. Tek posle provere da obloga i oklop leže dobro na cevi treba primeniti ključ za pritezanje navrtki. Pritezanje vršiti ravnomerno, svaku navrtku podjednako, sve dok se prema iskustvu proceni da su dovoljno pritegnute. Preporučujemo polako puštanje cevovoda pod pritisak i naknadno izvršiti dotezanje ako je potrebno. Posebno, ako postoji malo propuštanje proceniti da li se može ostaviti, ako postoji opasnost od pretezanja navrtki ili deformacije spojnice.

 

 

Poz.

Naziv

Materijal

1.

Metalni oklop

1.4301

2.

Gumena obloga

NBR

3.

Sistem za stezanje

1.4301

Joomla templates by a4joomla