NEPOVRATNA KLAPNA ZA KANALIZACIJU

NAGRAĐENO VELIKOM ZLATNOM MEDALJOM ZA KVALITET NA NOVOSADSKOM SAJMU 2002. GODINE


Primena

U kanalizacionim sistemima, za zaštitu individualnog kanalizacionog sistema od nekontrolisanog povratnog prodora kanalizacije ili atmosferske vode.

Opis

Sklop odbojne klapne za kanalizaciju sastoji se od kućišta klapne koje je uloženo u telo formirano od dve prirubnice sa nastavcima prilagođenim za različite načine ugradnje.
Kućište odbojne klapne je jednodelno, bez prirubnica, sa merama za ulaganje između prirubnica. Da se održi dugotrajnost u agresivnoj sredini, kućište je izrađeno od armiranog poliestera.
Zaporno telo (disk) je lako pokretno u ležištu, izrađeno od nerđajućeg čelika kao i svi elementi uležištenja. Zaptivna površina je direktno u disku, u obliku fino obrađene prstenaste površine na obodu. Na kućištu, zaptivna površina je izvedena od O-prstena koji je dobro upresovan u kućište i na koji naleže disk.
Telo u koje se ulaže kućište klapne sastoji se od dve prirubnice, standardnih mera, međusobno spojene vijcima. Za ugradnju u odlazni kanalizacioni šaht, telo odbojne klapne na ulazu ima ravnu prirubnicu sa standardnim otvorom, a izlazna prirubnica ima nastavak koji ulazi u standardnu kanalizacionu cev. Konstrukcija nastavka i samog tela je takva da je telo nagnuto pod uglom od 10° prema zaptivnoj površini kućišta. Radi lakše ugradnje, na telu odbojne klapne postavljena je oznaka za gornju tačku klapne.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi, odbojna klapna se isporučuje sa konstrukcijom tela za ugradnju u šaht.
Na izlaznoj prirubnici ima spoljnu meru prilagođenu izlaznoj cevi od NL tako da se sa zaptivnim O-prstenom ugrađuje u cev. U osnovnoj izvedbi, kućište klapne je od armiranog poliestera, zaporno telo (disk) je od nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr, zaptivni prstenovi su od NBR.
Na zahtev može se isporučiti odbojna klapna sa nastavkom na izlazu koji je prilagođen za vezu sa cevima drugih dimenzija.
Na poseban zahtev, odbojna klapna se može isporučiti sa telom koje na ulazu ima nastavak u koji se može ubaciti dolazna cev sa zaptivačem.

Ugradnja

Prilikom ugradnje u šahtu voditi računa o položaju oznake na telu klapne jer ona treba da je u najvišoj tački. Ako postoji mogućnost da se tokom vremena klapna zakrene u dolaznoj cevi, preporučujemo da se telo klapne zalije betonom do nivoa ulaznog otvora.

Poz.

Naziv

Materijal

1.

Kućište

poliester

2.

Priklju čna cev

1.4301

3.

Svorni vijak i navrtka

5.6

4.

Klapna

1.4301

5.

Zaptivka

NBR

6.

Ravna prirubnica

1.4301

7.

Oznaka gornje tačke

-

Odbojna klapna za ugradnju u kanalizacioni cevovod

Osnovne mere odbojne klapne za kanalizaciju

DN

d

L

D

B

80

98

180

200

90

100

118

190

220

100

125

144

210

250

115

150

170

215

285

120

200

222

250

340

140

Joomla templates by a4joomla