TERMODINAMIČKI ODVAJAČ KONDENZATA SA NAVOJNIM PRIKLJUČKOM PN 16/40/63, DN 10-25


Primena

Za odvajanje kondenzata iz cevovoda sa vodenom parom, sa promenljivom količinom kondenzata.

Opis

Kućište odvajača kondenzata je jednodelno, sa navojnim priključcima. Na gornjem delu kućišta su zaptivne površine od nerđajućeg čelika navarenog direktno na osnovni materijal kućišta.
Poklopac u obliku slepe navrtke navrće se na kućište preko zaptivnih površina tako da formira prostor za paru I potreban hod pločice. Zaptivanje poklopca je pouzdano sa pljosnatim zaptivačem između njega I kućišta.
Zaporni organ je pločica od nerđajućeg materijala, kaljena, kvalitetno obrađena i lepovana kako bi se dobila fina zaptivna površina, koja leži slobodno na zaptivnim površinama kućišta.
Na ulaznom delu u odvajač kondenzata , u kućištu, formiran je prostor u kojem se nalazi filter za odvajanje mehaničkih nečistoća iz pare koja dolazi, a radi dobre funkcije zatvaranja i sprečavanja oštećenja zaptivnih površina. Prostor za filter je zatvoren navojnim čepom što omogućava povremenu kontrolu i čišćenje filtera.
Ugradna dužina je prema standardu proizvođača, označavanje je u skladu sa standardom EN 19.
Termodinamički odvajač kondenzata radi slično kao odbojni ventil : dolazna para sa kondenzatom podiže pločicu i slobodno izlazi napolje dok ne naiđe čista para. Zbog razlike u veličini površina na koje deluje, čista para ostvaruje veću silu sa gornje strane pločice i ona će leći na zaptivne površine kućišta i zatvoriti protok. Zatvoreno stanje traje sve dok sa donje strane kondenzat ne poplavi ulaz i pothladi paru u prostoru iznad pločice zbog čega opadne njen pritisak i pločica se podiže i otvara protok. Dalje se postupak ponavlja, kada se pojavi čista para opet se zatvara protok.
Zbog ovakve funkcije, zatvaranje se ispituje na sledeći način : na ulaz odvajača, kao para, dovede se vazduh pod pritiskom. Kao u slučaju čiste pare, pločica pod dejstvom vazduha treba odmah da zatvori protok. Dužina trajanja zatvorenog protoka pokazuje kvalitet zaptivnih površina. Kućište odvajača kondenzata se ispituje standardno prema EN 12266.
Ispitivanje se vrši na svakom odvajaču i o tome se izdaju uverenja u skladu sa procedurama proverenog sertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi termodinamički odvajač kondenzata se isporučuje sa kućištem od čelika C 22.8 (W.Nr.1.0460), prema DIN 17243, a pločica, zaptivne površine i filter od nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr. U osnovnoj izvedbi odvajač se isporučuje sa priključnim navojem R C prema standardu ISO 7-1.
Na poseban zahtev može se isporučiti odvajač sa priključnim navojem NPT prema ASME B1.20.1.

Ugradnja

Kod ugradnje odvajača proveriti pre ugradnje saosnost i kvalitet navoja na cevi. Iako su navoji samozaptivni, korisno je staviti neki lako zaptivni materijal pre uvrtanja. Uvrtanje početi rukom dok se ne utvrdi pravilan položaj navoja, a zatim nastaviti sa alatom. Voditi računa da se odvajač prihvata alatom na kraju u koji se uvrće cev, nikako na drugom kraju. Odvajač kondenzata treba ugraditi u horizontalnom položaju prema protoku, sa poklopcem na gore.

Poz.

Naziv

Materijal

1.

Kućište

1.0460

2.

Zaporno telo

1.4301

3.

Filter

1.4301

4.

Poklopac

1.0460

Tehničke karakteristike prema ISO 6552
*
PMA – maksimalno dozvoljeni pritisak: 63 bar,
* TMA – maksimalno dozvoljena temperatura: 400 °C,
* TMO – dozvoljena radna temperatura: maksimalno 400 °C,
* PMO – maksimalni radni pritisak za maksimalnu radnu temperaturu (TMO):
* PN 16: 8,4 bar,
* PN 40: 21,1 bar,
* PN 63: 33,3 bar,
* PO/TO – radni pritisak/radna temperatura: Ova zavisnost je prema p/t odnosu iz standarda EN 12516-1 za materijal 3E0,
* Δ PMN – najmanji diferencijalni pritisak (ulaz-izlaz odvajača): 2 bar.

Napomena : Zbog navedenog diferencijalnog pritiska koji je neophodan za rad odvajača, kod ugradnje na manjim radnim pritiscima voditi računa da u cevovodu za odvod kondenzata nema otpora koji bi umanjio ovu razliku pritisaka.Osnovne mere odvajača kondenzata

DN

ETE

≈A

B

≈B 1

kg

10

70

100

98

133

1,0

15

90

135

117

162

1,6

20

100

140

126

172

2,6

25

110

140

133

180

3,2

Joomla templates by a4joomla