REGULACIONI VENTILI za finu regulaciju i merenje diferencijalnog pritiska

 


Poz.

Naziv

Materijal

1.

Kućište

EN-GJL-250

2.

Regulacioni zatvarač

1.4301

3.

Vret eno

1.4301

4.

Zaptivač

Grafit

5.

Skala i pokazivač

1.0038


DN
dimenzije PN 6 i PN 16
dimenzije PN 6
dimenzije PN 16
L
H min
H max
D1
KvS m3/h
D
DK
b
d
n
kg
D
DK
b
d
n
kg
15 130 130 375 100 3,9 80 55 12 11,5 4 15 95 15 14 14 4 6,5
20 150 150 380 100 6,8 90 65 14 11,5 4 20 105 20 16 14 4 6,7
25 160 160 400 120 10,5 100 75 14 11,5 4 25 115 25 16 14 4 11
32 180 180 406 120 16,6 120 90 16 14 4 32 140 32 18 18 4 16
40 200 200 410 160 27,2 130 100 16 14 4 40 150 40 18 18 4 22
50 230 230 420 160 41,6 140 110 16 14 4 50 165 50 20 18 4 30
65 290 290 465 200 78,7 160 130 16 14 4 65 185 65 20 18 4 43
80 310 310 495 200 112 190 150 18 18 4 80 200 80 22 18 8 43
100 350 250 565 200 170 210 170 18 18 4 100 220 100 24 18 8 54
125 400 400 605 250 241 240 200 20 18 8 125 250 125 26 18 8 70
150 480 480 700 320 410 265 225 20 18 8 150 285 150 26 22 8 101

Primena

Za preciznu regulaciju pritiska i protoka tečnih i gasovitih fluida u cevovodima.

Opis

Konstrukcija ventila je u osnovi ista kao kod ravnih zapornih ventila samo je korigovana u cilju ostvarenja kvalitetne funkcije-regulacije.
Kućište ventila je ravno, sa krajevima sa prirubnicama, izrađeno od kvalitetnog sivog liva, sa ugradnom dužinom prema standardu EN 558-1, Red 1.
Regulacioni zatvarač je pouzdano vezan sa vretenom, sa vrlo malom slobodom samopodešavanja, sa integralnom zaptivnom površinom i donjim delom specijalnog oblika da bi se ostvarila regulaciona karakteristika koja može biti linearna ili parabolična. Regulacioni deo zatvarača i zaptivna površina su termički otvrdnuti radi veće postojanosti prema eroziji zbog povećanih brzina strujanja.
Sedište u kućištu je od nerđajućeg materijala i njegova zaptivna površina je takođe termički otvrdnuta.
Vreteno je izrađeno od nerđajućeg čelika i radi ugradnje precizne vertikalne skale izvedeno je sa spoljnim navojem i navrtkom visoko u jarmu poklopca. Zaptivanje vretena je sa kvalitetnom pletenicom koja se priteže priteznom prirubnicom sa dva vijka.
Na poklopcu ventila je izvedena konstrukcija sa preciznom vertikalnom skalom i pokazivačem koji se kreće sa minimalnim zazorom radi smanjenja greške očitavanja. Za povećanje preciznosti očitavanja, ispod točka je postavljena skala sa kružnom podelom po kojoj se može vršiti fino podešavanje i u delovima kruga. Radi kontrole podešenih vrednosti, a takođe i za prvo baždarenje regulacije, na kućištu su izvedena dva priključka na ulaznom i izlaznom delu, simetrično u odnosu na sedište, u obliku navojnih čepova-slavina na koje se mogu priključiti kontrolni manometri. Čepovi-slavine pouzdano zatvaraju tako da manometri mogu ostati stalno priključeni.
Ispitivanje se vrši na svakom ventilu, prema zahtevima standarda EN 12266 i o tome se izdaju uverenja u skladu sa procedurama proverenog sertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi regulacioni ventili se isporučuju sa priključnim prirubnicama obrađenim prema standardu EN 1092-2, Tip B, sa oblikom zatvarača koji daje linearnu karakteristiku regulacije.
Na poseban zahtev može se isporučiti regulacioni ventil sa priključnim prirubnicama obrađenim prema drugim standardima. Takođe, na poseban zahtev može se isporučiti regulacioni ventil sa oblikom zatvarača koji daje paraboličnu krivu regulacije.

Ugradnja

Ugradnja se vrši isto kao i kod drugih ventila, ali treba obratiti pažnju da je smer protoka fluida uvek odozdo, ispod zatvarača i da u dolazećoj struji u blizini ima filter za odvajanje nečistoća. Posebno treba voditi računa da skale za očitavanje budu izvan dohvata pokretnih predmeta koji bi mogli da ih oštete. Manipulisanje i regulaciju trebalo bi da vrši dovoljno stručna osoba.


Osnovne mere regulacionih ventila

DN

FTF

H

K v

m 3 /h

D 1

Masa,

kg

15

130

288

3,9

100

6,5

20

150

288

6,9

6,7

25

160

309

10,5

125

11,0

32

180

312

16,6

16,0

40

200

335

27,2

160

22,0

50

230

352

41,6

30,0

65

290

396

78,7

200

43,0

80

310

430

112,0

46,0

100

350

495

170,0

54,0

125

400

538

241,0

250

70,0

150

480

629

410,0

320

101,0

Napomena : - Vrednosti K v važe za potpuno
otvoren ventil
- Visina H va ž i za potpuno otvoren ventil