MERNA BLENDA (prigušnica) PN 16, DN 20-200 za merenje diferencijalnog pritiska

 Poz.

Naziv

Materijal

1.

Prirubnice

1.0619

2.

Ku ćište

1.0038

3.

Prigušnica (blenda)

1.0425

4.

Zaptivač

tesnit

5.

Priključak

1.0038

6.

Ravni zaptivač

tesnit

7.

Vijak i navrtka

5.6


Primena

Za merenje količine protoka u cevovodima za tečne i gasovite fluide.

Opis

Konstrukcija merne prigušnice sastoji se iz kućišta u kojem je smeštena ploča sa prigušnim otvorom (blenda) i osnovna prednost ovakve konstrukcije je da prirubnica između kojih se ugrađuje merna prigušnica mogu biti potpuno standardne, a ne specijalne blende za ugrađivanje (“orifice flanges”) . Ako treba, ova merna prigušnica može da se ugradi naknadno, između bilo kojih standardnih prirubnica, ako cevovod dozvoljava mala pomeranja i ako se zamene vijci za stezanje.
Kućište merne prigušnice je izvedeno kao za ulaganje, sa spoljnom merom za centriranje između vijaka i ravnim bočnim stranama za zaptivanje ravnim zaptivačem između prirubnica.
Da bi se omogućila zamena ploča (blende) sa različitim otvorima, u slučaju izmene radnih paramatara, kućište je konstruisano dvodelno, sa pouzdanim pozicioniranjem dva dela.
Prigušnica (blenda) je izvedena kao ravna ploča, izrađena od kvalitetnog materijala, sa otvorom d koji je odgovarajući prema zahtevima za merenje i propisanom debljinom ≤0,1D. Pored prigušnice izvedeni su propisani zazori za merenje ≤0,03 D, a izlaz otvora je propisno obrađen sa ukupnim uglom od 70°.
Svi primenjeni zaptivači su pljosnati i izrađeni su od kvalitetnog materijala na bazi čistog grafita.
Priključci za veze sa manometrima su izvedeni fiksno na kućištu od standardnih cevi 17,2x1,8 mm, sa narezanim cevnim navojem R c prema standardu ISO 7-1.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi merna prigušnica se isporučuje sa kućištem od materijala S235JRG2 (1.0038), ranije Č 0361, a prigušnica (blenda) od materijala P265GH (1.0425), ranije Č 1204. Otvor na prigušnici je izrađen tačne dimenzije po zahtevu kupca, sa obrađenim ivicama prema zahtevima merenja.
Na zahtev može se isporučiti kompletna merna prigušnica od drugih materijala, kao i drugi oblik priključka za manometre.
Takođe, na zahtev može se isporučiti i merna prigušnica u kompletu sa odgovarajućim vijcima za spajanje prirubnica (produženi).

Ugradnja

Ugradnja merne prigušnice je jednostavna ulaganjem između dve prirubnice i centriranjem između vijaka za spajanje. Prilikom ugradnje treba voditi računa da polovine kućišta dobro naležu, da ne dođe do propuštanja, a takođe treba voditi računa o najpovoljnijem položaju priključka za manometre. Merna prigušnica mora biti ugrađena u cevovod tako da ispred nje bude minimalno 20xDN, a iza nje minimalno 10xDN dužine ravnog cevovoda, da se izbegnu loši uticaji strujanja fluida.

Osnovne mere merne prigušnice

DN

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

ØA

60

70

81

91

106

126

141

161

191

217

272

H

108

113

125

130

138

148

155

165

180

200

225

FTF

64

R c

3/8

Napomena : Mera D odgovara unutrašnjim merama standardnih cevi (približno DN)