NEPOVRATNE KLAPNE PN 10/16, DN 15-350

 Poz.

Naziv

Materijal

1.

Kućište

1.0038

2.

Z aporno telo

1.0038

3.

Osovina

1.4301

4.

Zaptivač klapne

NBR

5.

Vijak

5.6

6.

Zaptivač

NBR

7.

Prirubnica

1.0619


Primena

Za potpuno i brzo zatvaranje povratnog toka fluida u cevovodima.

Opis

Kućište je jednodelno, izrađeno od kvalitetnog čelika, bez prirubnica, sa merama za ulaganje između standardnih prirubnica.
Zaporno telo (disk) je lako pokretno uležišteno i u otvorenom je položaju izvan struje tako da je izbegnut uticaj erozije. Zaptivne površine su od mekog materijala, elastomera ili PTFE, što obezbeđuje dobro i pouzdano zaptivanje u sedištu kućišta.
Osovina oko koje se obrće zaporno telo izrađena je od nerđajućeg čelika sa min. 13% Cr, u konstrukciji sigurnoj od izbacivanja (Anti-blow out design).
Ugradne dužine kućišta su u skladu sa standardom EN 558-1 i to Red 40 do DN 100 i Red 16 za DN 125 do DN 350. Izborom ovih redova ugradnih dužina dobili smo odbojnu klapnu vrlo kompaktnu, izuzetno male ugradne dužine. Označavanje klapne je u skladu sa standardom EN 19.
Ispitivanje se vrši na svakoj klapni, prema zahtevima standarda EN 12266 i o tome se izdaju uverenja u skladu sa procedurama proverenog i sertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi odbojne klapne isporučuje se sa kućištem i diskom od kvalitetnog čelika S235JRG2 (1.0038), ranije Č 0361, sa zaptivačem na disku od odgovarajućeg materijala, ako je potrebna otpornost na agresivnost fluida.
Na poseban zahtev isporučuje se odbojna klapna sa zaptivačem na disku od drugih materijala, npr. EPDM ili PTFE.
Na poseban zahtev može se isporučiti odbojna klapna sa kućištem i ostalim delovima od kiselootpornih čelika i sa zaptivačem na disku od odgovarajućeg materijala, ako je potrebna otpornost na agresivnost fluida.
Na zahtev, isporučuje se klapna sa prirubnicama zahtevanog tipa te zaptivačima i vijcima od odgovarajućeg materijala.

Ugradnja

Ugradnja je vrlo jednostavna : klapnu treba uložiti između dve standardne prirubnice i zaptivača odgovarajućeg PN i DN, podesiti položaj klapne centrično između vijaka I pritegnuti ravnomerno sve vijke spoja kao kod klasičnog prirubničkog spoja.


tip
MKM
MKE
NKČ
NKK
NKA
naziv
100°C
130°C
400°C
240°C
amonijak
1
kućište
Č.0361 Č.1330 Č.4570 Č.1330
hromirano ili bojeno 13% Cr
2
klapna
Č.4574 Č.1330 Č.4570 Č.4574
hromirano ili bojeno 13% Cr
3
osovina
Č.4574 Č.4171 Č.4570 Č.4574
hromirano ili bojeno
4
zaptivač
klapne
"O" prsten - PTFE PTFE
NBR EPDM
5
čaura
Ms 58 Č.4172 Č.4570 Č.4574
6
vijak
,5   Č.4572 Č.4574
7
zaptivač
"O" prsten ili IT IT IT ITPTFE
NBR EPDM KEMIT  

Osnovne mere odbojne klapne

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

ETE

16

19

22

28

31,5

40

46

50

60

70

76

89

114

114

127

Otvor u sedištu, d

10

14

19

22

26

38

48

60

78

98

128

176

215

250

295

Spoljni prečnik, D

51

61

71

81

91

106

126

141

161

191

217

272

327

382

442

Napomena : Odbojne klapne DN 250 do DN 350 izrađuju se samo za PN 16.
U slučaju potrebe za PN 10, konsultovati proizvođača zbog spoljašnjeg prečnika klapne.

Temperaturna područja prema materijalima zaptivnog prstena na zapornom telu (disku)

Materijal

Temperaturno područje °C

Oznaka

Naziv

NBR

Perbunan

-20…+110

EPDM

Nordel

-30…+120

FPM

Viton

-10…+160

Q

Silikon

-60…+180