ZASUNI OD ČELIKA SA SPOLJNIM NAVOJEM PN 40, DN 50-200


Primena

Za zatvaranje i otvaranje protoka tečnih i gasovitih fluida.

Opis

Telo zasuna sastoji se iz kućišta okruglog oblika i poklopca koji su međusobno spojeni vijcima. Krajevi kućišta mogu biti sa prirubnicama, koje su uvek integralne sa kućištem ili za sučeono zavarivanje.
Zaporno telo je u obliku klina, kompaktno je iz jednog dela, sa T-žljebom za vezu sa vretenom i vodi se u kućištu bočnim vođicama tokom celog hoda.
Vreteno je izrađeno od kvalitetnog nerđajućeg čelika, jednodelno sa glavom za T-žljeb, sa navojem na delu izvan kućišta. Navrtka vretena je izrađena od odgovarajućeg materijala sa najmanjim otporom trenja u navoju, ugrađena je u jaram poklopca sa lako pokretljivim aksijalnim uležištenjem.
Sedišta u kućištu i na klinu izrađena su i formirana od kvalitetnog nerđajućeg materijala koji je direktno navaren na osnovni materijal. Zaptivne površine na sedištima su kvalitetno mašinski obrađene, sa završnim lepovanjem, što daje pouzdano zaptivanje.
Zaptivni paket vretena izrađen je od čistog grafita. Njegovo pritezanje u toku rada omogućeno je pomoću pritezne prirubnice sa dva vijka.
Konstrukcija zasuna je takva da u otvorenom položaju nema otpora strujanja jer se klin sasvim podigne iz prolaznog otvora.
Ugradne dužine kućišta sa prirubnicama su u skladu sa standardom EN 558-1, Red 26, a za sučeono zavarivanje prema standardu EN 12982, Red 26. Označavanje zasuna je u skladu sa standardom EN 19, a odnos radni pritisak/temperatura u skladu sa standardom EN 12516-1.
Ispitivanje se vrši na svakoj klapni, prema zahtevima standarda EN 12266 i o tome se izdaju uverenja u skladu sa procedurama proverenog sertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi zasuni se isporučuju sa kućištem od kvalitetnog čeličnog liva GP240GH (1.0619), ranije ČL 1330, od čega su i ostali liveni delovi, sa vretenom od nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr, zaptivnim površinama od navarenog tvrdog nerđajućeg čelika sa min 13 % Cr, zaptivačem vretena od čistog grafita I sa pogonom sa ručnim točkom.
Kućište je sa prirubnicama koje su obrađene u skladu sa standardom EN 1092-1, B1.
Na zahtev može se isporučiti zasun u kombinaciji drugih materijala, prirubnice mogu biti obrađene prema drugim standardima, ili bez prirubnica sa krajevima za sučeono zavarivanje oblika prema standardu EN 12627. Takođe zasun može biti pripremljen za ugradnju drugih pogona sa priključkom prema ISO 5210. Kod izbora veličine druge vrste pogona treba konsultovati proizvođača zasuna.

Ugradnja

Ugradnja se vrši kao kod svake armature ili fitinga. Za veće dimenzije preporučujemo vertikalan položaj, sa točkom gore, da se ne opterećuje cevovod.


Poz.

Naziv

Materijal

1.

Kućište

1.0619

2.

Poklopac

1.0619

3.

Zaporno telo

1.4301

4.

Vret eno

1.4301

5.

Sedište

1.4015

6.

Zaptivač

GrafitOsnovne mere zasuna PN 40

DN

50

65

80

100

125

150

200

FTF

250

290

310

350

400

450

550

D

165

185

200

235

270

300

375

H max *

495

595

695

720

830

910'

1195

D T

250

315

500

kg

37

51

60

72

118

141

235

H max * je mera od vrha vretena u maksimalno otvorenom položaju.

Napomena : Ugradna mera sa krajevima za sučeono zavarivanje ETE ista je

kao mera FTF u tabeli