ZASUNI OD ČELIKA SA UNUTRAŠNJIM NAVOJEM PN 16/25, DN 50-350


Primena

Za zatvaranje i otvaranje protoka tečnih i gasovitih fluida.

Opis

Telo zasuna sastoji se iz kućišta ovalnog oblika i poklopca koji su međusobno spojeni vijcima. Krajevi kućišta mogu biti sa prirubnicama, koje su uvek integralne sa kućištem ili za sučeono zavarivanje.
Zaporno telo je u obliku klina, kompaktno je iz jednog dela, sa prostorom za smeštaj navrtke vretena i za prolaz vretena i vodi se u kućištu bočnim vođicama tokom celog hoda.
Vreteno je jednodelno, izrađeno od kvalitetnog nerđajućeg čelika, sa navojem koji je u unutrašnjosti kućišta, sa ramenom za sprečavanje aksijalnog pomeranja koje je izrađeno iz jednog dela sa vretenom i u poklopcu sigurno aksijalno uležišteno sa malim otporom trenja.
Sedišta u kućištu i na klinu izrađena su i formirana od kvalitetnog nerđajućeg materijala koji je direktno navaren na osnovni materijal. Zaptivne površine na sedištima su kvalitetno mašinski obrađene, sa završnim lepovanjem, što daje pouzdano zaptivanje.
Zaptivni paket vretena izrađen je od čistog grafita. Njegovo pritezanje u toku rada omogućeno je pomoću pritezne prirubnice sa dva vijka.
Konstrukcija zasuna je takva da u otvorenom položaju nema otpora strujanja jer se klin podigne sasvim iz prolaznog otvora.
Ugradne dužine kućišta sa prirubnicama su u skladu sa standardom EN 558-1, Red 15, a za sučeono zavarivanje prema standardu EN 12982, Red 15. Označavanje zasuna je u skladu sa standardom EN 19, a odnos radni pritisak/temperatura u skladu sa standardom EN 12516-1.
Ispitivanje se vrši na svakoj klapni, prema zahtevima standarda EN 12266 i o tome se izdaju uverenja u skladu sa procedurama proverenog sertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi zasuni se isporučuju sa kućištem od kvalitetnog čeličnog liva GP240GH (1.0619), ranije ČL 1330, od čega su i ostali liveni delovi, sa vretenom od nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr, zaptivnim površinama od navarenog tvrdog nerđajućeg čelika sa min 13 % Cr, zaptivačem vretena od čistog grafita i sa pogonom sa ručnim točkom.
Kućište je sa prirubnicama koje su obrađene u skladu sa standardom EN 1092-1, B1.
Na zahtev isporučuje se zasun u kombinaciji drugih materijala, prirubnice mogu biti obrađene prema drugim standardima, ili bez prirubnica sa krajevima za sučeono zavarivanje oblika prema standardu EN 12627. Takođe zasun može biti pripremljen za ugradnju drugih pogona sa priključkom prema ISO 5210. Kod izbora veličine druge vrste pogona treba konsultovati proizvođača zasuna.

Ugradnja

Ugradnja se vrši kao kod svake armature ili fitinga. Za veće dimenzije preporučujemo vertikalan položaj, sa točkom gore, da se ne opterećuje cevovod.


Poz.

Naziv

Materijal

1.

Kućište

1.0619

2.

Poklopac

1.0619

3.

Zaporno telo

1.0619

4.

Vreteno

1.4301

5.

Sedište

1.4015

6.

Zaptivač

grafitOsnovne mere zasuna PN 16

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

FTF

250

270

280

300

325

350

400

450

500

550

D

165

185

200

220

250

285

340

405

460

520

H

330

400

425

460

510

545

690

865

950

1130

D T

250

315

400

500

kg

24

33

38

60

75

102

150

245

315

380

Napomena : Ugradna mera sa krajevima za sučeono zavarivanje ETE ista je kao

mera FTF u tabeli

 


Osnovne mere zasuna PN 25

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

FTF

250

270

280

300

325

350

400

450

500

550

D

165

185

200

235

270

300

360

425

485

555

H

330

400

425

460

510

545

690

865

950

1130

D T

250

315

400

500

kg

24

33

40

62

77

105

155

250

325

395

Napomena : Ugradna mera sa krajevima za sučeono zavarivanje ETE ista je kao

mera FTF u tabeli