KOTLOVSKI VODOKAZI PN 25, PN 40, PN 64

 


r.b.
dužina za
ugradnju
ventil
dužina
vidnog polja
prirubnica staklo
broj
rupa
za
vijke
oznaka
N
H
S
b
g
K
D
dužina
debljina
širina
1
280 165 120 18 58 75 105 140 17 30 4 A2
2
340 165 170 18 58 75 105 190 17 30 4 A4
3
430 165 260 18 58 75 105 280 17 30 4 A7
4
500 165 315 18 58 75 105 340 17 30 4 A9

Primena

Za kontrolu i očitavanje nivoa tečnosti u kotlovima, rezervoarima i sličnim posudama pod pritiskom.

Opis

Sklop pokazivača nivoa sastoji se od gornjeg i donjeg ventila i tela sa staklenom pločom za očitavanje nivoa tečnosti.
Gornji i donji ventil su konstruisani kao igličasti ventili sa kućištem od kvalitetnog ugljeničnog čelika i unutrašnjim delovima od nerđajućeg čelika. Kućišta su jednodelna sa priključnom prirubnicom za montažu pokazivača. Otvaranje i zatvaranje ventila se vrši pomoću vretena sa unutrašnjim navojem i ručnim točkom i projektovano je tako da se može brzo i pouzdano zatvoriti u slučaju potrebe. Na krajevima ventila, u osi priključka tela sa staklenom pločom, izvedeni su otvori kroz koje se može vršiti čišćenje ventila u slučaju potrebe, oni su u radu zatvoreni navojnim čepovima.
Staklena ploča za očitavanje nivoa smeštena je između zaptivača u telo od čelika sa otvorom za vidno polje koje zavisi od veličine stakla. U krajeve tela uvrnuti su cevasti priključci koji ulaze u otvore na kućištima ventila i zaptiveni su zaptivačem od kvalitetne pletenice koji se priteže navrtkom. Telo stakla se montira tako da je u donjem ventilu oslonjeno na graničnu pločicu, a u gornjem ventilu je priključak aksijalno slobodan zbog termičkih dilatacija.
Ispitivanje se vrši na svakom pokazivaču nivoa, a o svemu se izdaje uverenje o kvalitetu u skladu sa procedurama proverenog sertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi pokazivač nivoa se isporučuje sa kućištem od kvalitetnog čelika GP240GH (1.0619), ranije ČL 1330, vretena i sedišta su od nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr. Telo je izrađeno takođe od istog materijala kao kućište ventila, a zaptivači vretena i priključka tela su na bazi čistog grafita. Priključne prirubnice su obrađene prema standardu EN 1092-1, Tip B1, DN 20, PN 40. U osnovnoj izvedbi kupac može birati transparentno ili refleksno staklo od radnih parametara koji su dozvoljeni za refleksno staklo.
Na poseban zahtev može se isporučiti pokazivač nivoa sa ventilima i telom od drugih materijala za agresivne fluide, zaptivne pakete od drugih materijala, kao i obrađene priključne prirubnice prema drugim standardima.
Takođe, može se isporučiti na poseban zahtev pokazivač nivoa sa ugrađenom ispusnom slavinom umesto čepa na najnižoj tački (na donjem ventilu).
Na poseban zahtev može se isporučit pokazivač nivoa sastavljen iz nekoliko nastavaka sa staklenim pločama.

Ugradnja
Pre ugradnje pokazivača nivoa obavezno proveriti položaje prirubnica na koje se vrši ugradnja i kvaliet zaptivnih površina. Staklena ploča ne sme biti izložena nikakvim dodatnim opterećenjima na savijanje i uvijanje. Pre konačnog pritezanja navrtki zaptivača postaviti telo sa staklenom pločom u najpovoljniji položaj za očitavanje nivoa. Na staklo u vidnom polju mora obavezno da pada neka (prirodna ili veštačka) svetlost.

Poz.

Naziv

Materijal

1.

Gornji ventil

1.0619

2.

Donji ventil

1.0619

3.

Staklena plo ča

Borosilikatno staklo


Osnovne mere pokazivača nivoa sa staklenom pločom

Brojna oznaka

Vidno polje

S

Osno rastojanje

L

H

1.

120

280

165

2.

170

340

3.

260

430

4.

315

500

 

Najveći dozvoljeni radni pritisak (bar), za radnu temperaturu

Materijal delova opterećenih pritiskom

PN

Radna temperatura, °C

RT a

100

150

200

243

250

300

350

400

GP240GH

1.0619, 3E0

40

40,0

37,3

34,7

30,2

31,8

28,4

25,8

24,0

23,1

a) –za grupu materijala 3E0 područje -10°C…+50°C

Napomena : Ovaj odnos pritisak/radna temperatura (p/t) je prema standardu EN 1092-1.

Oblasti primene staklenih ploča

Ploča

Vrsta fluida

Fluidi bez izrazite agresivnosti prema staklu (npr. ulja ili ugljikovodici)

Fluidi sa izrazitom agresivnošću prema staklu (npr. zasićena vodena para, demi-voda, baze, PH >8)

Staklo

Refleksno

do T=120 °C, P max =400 bar

za T=400 °C, P max =150 bar

T max =243 °C, za P max =35 bar **

Transparentno

T max =243 °C, za P max =35 bar

T max = 300°C, za P max =85 bar *

* samo sa zaštitnom lamelom od mike (mica)

** najviši dozvoljeni parametri za zasićenu vodenu paru (bez zaštite)

Napomena: Kod izbora oblasti primene pokazivača nivoa u kompletu treba uzeti u obzir

uslove za staklenu ploču I uslove za materijal ostalih delova pod pritiskom.