NIVOKAZI (pokazivači nivoa) SA STAKLENOM CEVI PN 16 ZA PARU I VRELU VODU

 


vel.nivokaza
DN
L
D
b
g
Dk
d
n
H
H1
S
kg
1
10
420
90
14
40
60
14
4
175
80
280
4,2
2
10
520
90
14
40
60
14
4
175
80
380
4,3
3
10
620
90
14
40
60
14
4
175
80
480
4,4
4
10
720
90
14
40
60
14
4
175
80
580
4,5
5
10
820
90
14
40
60
14
4
175
80
680
4,6
6
10
920
90
14
40
60
14
4
175
80
780
4,7
7
10
1020
90
14
40
60
14
4
175
80
880
4,8
8
10
1120
90
14
40
60
14
4
175
80
980
4,9
9
10
1200
90
14
40
60
14
4
175
80
1060
5,0
10
10
1300
90
14
40
60
14
4
175
80
1160
5,1
11
10
1500
90
14
40
60
14
4
175
80
1160
5,3
12
10
2500
90
14
40
60
14
4
175
80
1160
6,3

Primena

Za kontrolu i očitavanje nivoa tečnosti u kotlovima, rezervoarima i sličnim posudama, za fluide koji nisu agresivni prema borosilikatnom staklu.

Opis

Sklop pokazivača nivoa sastoji se od gornjeg i donjeg ventila sa ležištem za staklenu cev i staklene cevi u kojoj se vidi nivo tečnosti.
Gornji i donji ventili su projektovani kao igličasti ventili sa kućištem od čelika i vretenom i zaptivačem od nerđajućeg čelika. Kućišta su jednodelna sa priključnom prirubnicom za montažu pokazivača. Vreteno se pokreće ručnim točkom i zatvaranje ventila je lako i pouzdano. Na krajevima ventila, u osi cevi, su otvori kroz koje se može vršiti čišćenje ventila pa i same staklene cevi u slučaju potrebe. Oni su u radu pokazivača zatvoreni navojnim čepovima.
Staklena cev , sa spoljnim prečnikom 16 mm, ulaže se u priključak na ventilima i zaptiva sa zaptivnim paketom od kvalitetne pletenice koji se priteže navrtkom. Cev se montira tako da u donjem ventilu leži na osloncu, a u gornjem ventilu je aksijalno slobodna radi termičkih dilatacija.
Staklena cev je zaštićena spolja oblogom od aluminijumske cevi na kojoj je prorez koji omogućuje očitavanje nivoa. Aluminijumska (zaštitna) cev je krajevima uležištena u upustima u navrtkama zaptivača staklene cevi, nije fiksirana nego ima slobodu obrtanja radi podešavanja najpovoljnijeg položaja vidnog polja i aksijalnog pomeranja u slučaju termičkih dilatacija.
Ispitivanje se vrši na svakom pokazivaču nivoa, a o svemu tome se izdaju uverenja u skladu sa procedurama proverenog sertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi cevni pokazivač nivoa se isporučuje sa ventilima čija su kućišta od kvalitetnog čelika S235JRG2 (1.0038), ranije Č 0361, a vretena i sedišta od nerđajućeg čelika sa min. 13 % Cr, zaptivačima cevi od pletenice na bazi čistog grafita, kompletno konstrukcija za radne temperature do 120 °C. Priključne prirubnice u osnovnoj izvedbi su obrađene prema standardu EN 1092-1, Tip B1, DN 10, PN 16.
Na poseban zahtev isporučuje se pokazivač nivoa sa kućištem ventila od drugog materijala (kiselootporni čelik ili legura bakra), zaštitnu cev od drugog materijala prema agresivnosti fluida, a tekođe i zaptivne pakete staklene cevi.
Na poseban zahtev može se isporučiti pokazivač sa priključnim prirubnicama obrađenim prema drugim standardima, kao i pokazivač sa navojnim priključkom (R p ili NPT). Takođe, može se isporučiti pokazivač sa ispusnom slavinom na donjem ventilu umesto ispusnog čepa.

Ugradnja
Pre ugradnje pokazivača obavezno proveriti položaje prirubnica na koje se vrši ugradnja i kvalitet zaptivnih površina. Staklena cev ne sme biti izložena nikakvim dodatnim opterećenjima na savijanje ili uvijanje.