KOTLOVSKI TERMOMETRI (ravni i ugaoni) od -50°C do +500°C

 

Poz.

Naziv

Materijal

1.

Kućište

Cu-legura

2.

Zaštitni nastavak

Cu-legura

3.

Termometar

Staklo-živa

pravi termometri

Temp.
°C
podela
°C
Greška
°C
dužina uranjajućeg dela
"L"
-30 - +50
1
±1
 
 
 
 
 
 
63+1
 
100+1
 
 
 
 
 
 
160+1
 
 
 
 
 
 
250+1
 
 
 
 
 
 
400+1
 
 
 
 
 
0 - 100
1
±1
0 - 160
2
±1
0 - 200
2
±2
0 - 300
2
±2
0 - 400
2
±3
0 - 500
2
±3


ugaoni termometri
Temp.
°C
podela
°C
Greška
°C
dužina uranjajućeg dela
"L"
-30 - +50
1
±1
 
 
 
 
 
 
63+1
 
100+1
 
 
 
 
 
 
160+1,5
 
 
 
 
 
 
250+1,5
 
 
 
 
 
 
400+1,5
 
 
 
 
 
630+2
1000+2
0 - 100
1
±1
0 - 160
1
±1
0 - 200
2
±2
0 - 300
2
±2
0 - 400
2
±3
0 - 500
2
±3


Primena

Za merenje temperature u cevovodima, kotlovima i posudama za različite fluide.

Opis

Termometar se sastoji iz staklene cevi sa živom i metalnog kućišta koje služi kao zaštita protiv oštećenja ili loma staklene cevi. Na kućištu se nalazi otvor kao vidno polje za očitavanje temperature, a na donjem delu je izveden priključak kojim se termometar montira na zid posude ili cevi i tako uranja merni kraj u fluid za merenje. U slučaju potrebe da se koristi zaštitni nastavak za merni deo koji je u fluidu, nastavak se montira u priključak na zidu posude ili cevovoda, a u njega se uvrće kućište termometra.
Po svojoj konstrukciji termometar može biti ravan ili ugaoni, što omogućuje očitavanje temperature u raznim položajima priključka.
Maksimalni radni pritisak, bez zaštitnog nastavka u fluidu, je 16 bar. Ako se koristi nastavak, maksimalni dozvoljeni radni pritisak je 25 bar.
Merna skala ima podelu prema području kako je to prikazano u tabeli, a tačnost očitavanja je ±1 % od mernog područja skale.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi termometri se isporučuju sa kućištem od bakrene legure (mesinga), čija primena se dozvoljava za maksimalnu radnu temperature do 300 °C za fluide koji nisu hemijski agresivni prema bakru i legurama.
Na poseban zahtev za temperature do 500 °C i agresivne fluide isporučuje se kućište od kiselootpornog čelika, kao i nastavak od kiselootpornog čelika koji služi kao zaštita za deo koji je uronjen u agresivni fluid.
Prilikom narudžbe treba navesti temperaturno područje, potrebnu dužinu uranjajućeg dela i materijal kućišta , ako ne odgovara mesing zbog agresivnosti fluida prema bakru.

Ugradnja

Ugradnja je vrlo jednostavna : termometar, odnosno njegovo kućište, uvrće se u priključak na zidu cevi ili posude u navoj G1/2. Zaptivanje je pomoću čeonog zaptivača koji treba postaviti na čelo glave, na kraj navojnog dela. Konačno pritezanje treba izvršiti ključem, momentom koji odgovara cevnom navoju na kućištu od mesinga.
Pre ugradnje proveriti koliko će kraj termometra biti uronjen u fluid: ako se termometar ugrađuje na cev, kraj uronjenog dela treba da pređe osu cevi. Najbolji rezultati merenja se postižu ako je uronjena dužina min. 63 mm kraja termometra.


Podela i područje merne skale

Temperaturno područje, °C

Podela merne skale, °C

-30…+50

1

0…+100

1

0…+160

2

0…+200

2

0…+300

2

0…+400

2