INDIKATOR PROTOKA SA DVA STAKLA

 Primena

Za vizuelnu kontrolu protoka tečnih fluida kroz cevovode.

Opis

Kućište indikatora je jednodelno, sa krajevima sa prirubnicama, simetrično sa dva bočna otvora za očitavanje sa prirubnicama za vezu sa poklopcem. Ulazni otvor je u prostoru za očitavanje produžen u obliku kose mlaznice radi stvaranja turbulencije u protoku fluida i time bolje indikacije protoka. Da bi se mogao pratiti protok fluida, ugrađuju se dve staklene ploče naspramno na bočne otvore, sa zaptivačima i poklopcem sa vidnim poljem, koji se steže vijcima za prirubnice kućišta. Dve ploče su potrebne radi propuštanja dovoljno svetlosti u unutrašnjost indikatora.
Staklene ploče su od kvalitetnog borosilikatnog stakla, termički obrađene i fino polirane, za maksimalno dozvoljenu radnu temperaturu do 300 °C prema DIN 7080, otporne su na većinu kiselina, a ako su predviđene za flide sa vrednošću PH>7, korisno je ugraditi zaštitnu lamelu od mike (mica). Ploče su pouzdano ugrađene, sa kvalitetnim bezazbestnim zaptivačima, u upuste na kućištu i pritegnute poklopcima sa vidnim poljem pomoću odgovarajućih vijaka. Zaptivanje spoja se ispituje posle montaže i naknadno održavanje nije potrebno.
Ugradne dužine indikatora protoka su u skladu sa standardom EN 5558-1, Red 1, proizvođača, a označavanje je u skladu sa tandardom EN 19.
Ispitivanje zaptivenosti i čvrstoće kućišta vrši se na svakom indikatoru, prema zahtevima standarda EN 12266-1 i o tome se izdaju uverenja o kvalitetu u skladu sa procedurama proverenog i sertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi indikator protoka se isporučuju sa kućištem od čelika GP240GH (1.0619), ranije ČL 1330 i sa priključnim prirubnicama obrađenim, za određeni PN, prema EN 1069-1, zaptivne površine Tip B1.
Na poseban zahtev može se indikator isporučiti sa kućištem od livenog kiselootpornog čelika GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408), ranije ČL 4580, kao i priključnim prirubnicama obrađenim prema drugim standardima.

Ugradnja

Indikator protoka se ugrađuje u cevovod kao i svaka druga armatura, ali pre ugradnje treba dobro pregledati staklene ploče. Ako se uoči da imaju na sebi ogrebotine ili zvezdaste tačke, mora se izvršiti zamena. Takođe, tokom ugradnje treba posebnu pažnju obratiti da ne dođe do oštećenja staklenih ploča, jer ako se pojave oštećenja kao što su opisana, moraju se ploče zameniti.
Prilikom ugradnje indikator orijentisati tako da produžetak ulaznog otvora bude u dolaznoj struji, a vidno polje postaviti u položaj najpovoljniji za posmatranje.


Poz.

Naziv

Materijal

1.

Kućište

1.0619

2.

Staklene ploče

Borosilikatno staklo

3.

Poklopac

1.0619

4.

Zaptivač

be zazbestni

5.

Vijci

5.6

6.

Prirubnice

1.0619

 

DN

Ugradna dužina ETE

Vidno polje Ø

Poklopac Ø

Staklena ploča

PN

Prečnik

Debljina

15

130

32

70

45

12

16, 25

12

40

20

150

32

70

45

12

16, 25

12

40

25

160

48

85

60

12

16, 25

15

40

32

180

48

85

60

12

16, 25

15

40

40

200

65

110

80

15

16, 25

20

40

50

230

80

120

100

20

16, 25

25

40

65

290

80

175

100

20

16, 25

25

40

80

310

100

190

125

25

16, 25

30

40

100

350

125

210

150

30

16, 25

35

40


Najveći dozvoljeni radni pritisak (bar), za radnu temperaturu

Materijal

PN

Radna temperatura, °C

RTa

100

150

200

250

300

GP240GH
1.0619
3E0

16

16

14,9

13,9

12,4

11,4

9,6

25

25

23,3

21,7

19,4

17,8

16,1

40

40

37,3

34,7

30,2

28,4

25,8

GX5CrNiMo19-11-8
1.4408
14E0

16

16

12,4

11,2

10,3

9,6

9,0

25

25

21,1

19,6

18,3

17,2

16,1

40

40

31,1

28,1

25,8

24,0

22,6


a) –za materijal 1.0619 područje -10°C…+50 °C
- za materijal 1.4408 područje -196 °C… +50°C
Napomena: Odnos pritisak/radna temperatura (p/t) je prema standardu EN 1092-1